Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę elementów promocyjnych i informacyjnych projektu pn. „Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-04-2019

 

Numer ogłoszenia

1180905

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie:
CDC POLAND Sp. z o.o., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce
do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12.00 wg załączonego wzoru oferty.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Migda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 661 208 553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest opracowanie, wykonanie i dostawa elementów informacyjnych i promocyjnych projektu pn. „Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostawa elementów informacyjnych 
i promocyjnych projektu pn. „Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostawa elementów informacyjnych 
i promocyjnych projektu pn. „Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 
Zadanie 1: 01.05.2019 r. – 14.05.2019 r.
1. Tablica informacyjna – 2 szt., minimalny rozmiar 80x120 cm, wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, zapewniającego trwałość tablicy i czytelność informacji przeznaczenie do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynku.
2. Tablica pamiątkowa – 1szt., minimalny wymiar to format A3, wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, zapewniającego trwałość tablicy i czytelność informacji. Przeznaczenie do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynku.
3. Segregatory z logo projektu – 10 szt., na dokumenty formatu A4, wykonane z tektury pokrytej folią, wewnątrz mechanizm dźwigniowy z dociskiem stabilizującym umieszczone w segregatorze dokumenty, grzbiet z etykietą wymienną. 
4. Ulotki reklamowe – 1500 szt., format A6.
5. Naklejki promocyjne – 200 szt., wymiar 10x4 cm lub zbliżony +/- 1 cm.
6. Teczki kartonowe z logo projektu – 20 szt., na dokumenty formatu A4, wykonane z tektury.
7. Przygotowanie audycji radiowej wraz z emisją w jednej z lokalnych stacji radiowych – czas trwania minimum 5 minut.
8. Przygotowanie filmu promocyjnego wraz z emisją w jednej z lokalnych stacji telewizyjnych – czas trwania minimum 5 minut.
9. Przygotowanie materiałów promujących projekt do zamieszczenia na stronie www.cdcpoland.pl, mających na celu dostarczenie informacji o projekcie i promowaniu projektów współfinansowanych ze środków RPOWŚ:
- 10 zdjęć,
- film promujący projekt na stronę www.cdcpoland.pl – czas trwania minimum 
2 minuty.
11. Długopisy z logo projektu – 30 szt.
12. Pendrive z logo projektu – 20 szt., o pojemności minimum 8 GB.
13. Notes z karteczkami samoprzylepnymi z logo projektu – 30 szt, o wymiarach 
minimum 8x10x2 cm, zawierający: karteczki o wymiarach ok 7,5x9,5 cm i 5x7,5 cm, 
oraz różnokolorowe samoprzylepne paski.

Zadanie 2: 01.01.2021 – 31.05.2021 r.
1. Publikacja artykułu naukowego w jednym z czasopism z Ujednoliconego Wykazu Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca: 
a. Wypełnia i podpisuje formularz ofertowy;
b. Składa oświadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c. Składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
100% cena oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Robotnicza 1/911

25-662 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412671583

NIP

7831685607

Tytuł projektu

Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0004/18-00

Drukuj