PROJEKTY

Image
Image
Nasza Spółka CDC Poland realizuje projekt pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesiny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Badania i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 - 2020.
Wartość projektu to 4 103 492,68 z czego 3 074 958,04 dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest stworzenie nowego produktu w postaci zawiesiny ze zliofilizowanej i sproszkowanej błony owodniowej, który będzie miał za zadanie przyspieszyć proces gojenia uszkodzeń gałki ocznej oraz poprawę komfortu leczenia pacjenta w okulistyce.

By realizować założenia projektu, dysponujemy odpowiednio przeszkoloną kadrą i nowoczesnym sprzętem. Wszystkie badania są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, pod okiem ekspertów.”

"Naszym celem jest zdrowie najmłodszych. Bo to właśnie z myślą o nich chcemy stworzyć preparat, który uzbroi niemowlęta i dzieci w odporność oraz odpowiednie składniki odżywcze.”

Spółka CDC Poland realizuje kolejny projekt pod nazwą: „Opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej”, który jest współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Badania i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 - 2020.
Wartość projektu to 12 153 690,00 z czego 7 851 740,45 dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej.
Celem Projektu jest opracowanie prototypu preparatu leczniczego z komórek macierzystych mleka ludzkiego oraz opracowanie technologii produkcji tego preparatu w skali przemysłowej – innowacja produktowa oraz innowacja procesowa. Projekt charakteryzuje się innowacyjnością w skali globalnej, ponieważ obecnie nie istnieją produkty o podobnych właściwościach.

Doświadczenie i precyzja – to klucz do sukcesu. W przypadku badań laboratoryjnych nie może być inaczej. Realizację założeń naszego projektu gwarantują doświadczeni eksperci i nowoczesny sprzęt.”

Od chwili narodzin dziecko potrzebuje opieki, ale też ochrony. Ochrony przed światem zewnętrznym, który jest dla niego obcy. To właśnie mleko matki tę ochronę gwarantuje. My – chcemy ją wspierać i temu służą nasze badania.”

Nasz trzeci projekt, który realizujemy nosi nazwę: „Opracowanie innowacyjnych preparatów na bazie mleka ludzkiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Badania i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 - 2020.

Wartość projektu to 12 004 440,00 z czego 7 773 663,49 dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej. 

Celem Projektu jest opracowanie dwóch innowacyjnych produktów w postaci probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego w postaci suchej. Projekt charakteryzuje się innowacyjnością w skali globalnej, ponieważ obecnie nie istnieją produkty o podobnych właściwościach.